_0JK2894.jpg

Studentská vědecká a umělecká odborná činnost

Všem zúčastněným studentům děkujeme za účast a zajímavé příspěvky. A oceněným autorům blahopřejeme!

Téma 14. ročníku

Termín konference

3. prosince 2020

Výsledky soutěže
ke stažení.

 
1/10

Konferenci studentské vědecké
a umělecké odborné činnosti pořádá Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Záštitu nad konferencí převzala děkanka fakulty prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.

Letos poprvé se konference uskuteční on-line.

Přihlásit se mohou studenti všech forem studia a všech studijních programů studovaných na PdF UP. Příspěvky by měly být orientovány na níže uvedené obory; je přitom možné jak učitelské, tak i neučitelské metodologické zaměření příspěvků.

 

Vítána je rovněž účast studentů pedagogických fakult ČR
a partnerských fakult ze zahraničí.

 

Účast na konferenci je mimo jiné doporučována potenciálním adeptům na budoucí studium v doktorském studijním programu.

 

Na základě hodnocení soutěže obdrží vítězové od děkanky fakulty věcný dar nebo finanční odměnu.

 

 
Výsledky soutěže_PNG.png

Přihlášky a další informace k formálním a obsahovým náležitostem příspěvků a Statut konference jsou
k dispozici níže, příp. na referátu vědy, výzkumu
a doktorských studií.

 

Přihlášky se odevzdávají prostřednictvím on-line formuláře.

 

Případné dotazy zodpoví pracovníci referátu
vědy, výzkumu a doktorských studií.

Kontakt: lucie.srammova@upol.cz

 

Konference se řídí Směrnicí děkana 5S/2014.

Vyhlášení konference 2020

Kritéria SVOUČ

tlacitko priloha na web.png

Přihláška

Pokyny k formální úpravě soutěžního příspěvku

Konference je přehlídkou tvůrčí činnosti všech studentů a tematicky je rozdělena do těchto
soutěžních sekcí:

1. pedagogické obory;

2. učitelské obory;

3. speciálněpedagogické obory;

4. přírodovědné obory;

5. umělecká činnost a tvorba.

Přihlaste se
a inspirujte ostatní!

#AcoDělášTy?

Vyzpovídali jsme...

 

doc. PhDr. Vojtecha Regece, Ph.D., proděkana pro vědu, výzkum a doktorská studia
a statutárního zástupce děkanky PdF UP

Pane proděkane, Vy jste garantem soutěže. Proč vlastně pedagogická fakulta soutěž pořádá?

 

Cílem soutěže je podporovat a rozvíjet potenciál studentek a studentů v oblasti  vědecké, odborné a umělecké  činnosti. Záleží nám na tom, aby studenti všech oborů pěstovaných na pedagogických fakultách věděli, že o jejich výsledky máme upřímný zájem. Soutěž SVOUČ vytváří pevnou multioborovou platformu pro symetrický a otevřený dialog jak mezi studenty, tak i mezi akademickými pracovníky.

Různých soutěží pro mládež existuje celá řada. V čem je specifická právě tato soutěž?

 

Jak jsem uvedl, chceme vytvořit platformu pro dialog mezi studenty a akademiky. Základem pro naplnění tohoto poslání je podpora kreativního prostředí a pozitivní atmosféra. Naším úkolem tak není jenom identifikace vítězů v rámci jednotlivých oborů a oblastí, ale především systematická motivace mladých nadaných studentek a studentů do další činnosti v rámci jejich studia.  

Jaké obory to jsou? Jde pouze o vědní obory?

 

Spektrum je velmi široké. Jde o pedagogické obory, učitelské obory, speciálněpedagogické obory, ale i o obory přírodovědné obory nebo o uměleckou činnost a tvorbu.

V čem je zvláštní aktuální ročník?

 

Jednak v tom, že v roce 2020 se naše soutěž vůbec poprvé bude realizovat formou on-line setkání a že má svou vlastní webovou platformu. A druhým specifikem je připomínka Jana Amose Komenského, protože letos si připomínáme 350 let od úmrtí tohoto učitele národů. Srdečně na naší soutěži přivítáme každého, kdo bude mít ochotu a zájem se přihlásit. Vždyť jak řekl Jan Amos Komenský, „teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu“. Odvaha prezentovat vlastní aktivity může být pro studenty prvním takovým činem.

 

Pořadatelé

Pořadatelem soutěže je Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

VR2
porota
smel
vojto_stefan
VR2
porota
smel
vojto_stefan

Soutěžní porota 

Předseda
doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.

Členky a členové
prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D., Ph.D.

prof. MgA. Petr Planý

doc. PhDr. Eva Hrdinová, Ph.D.

doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

doc. PhDr. Radka Dofková, Ph.D.

doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

doc. RNDr. Tomáš Zdráhal, CSc.

doc. Mgr. Vladimír Havlík

Mgr. Dana Cibáková, Ph.D.

Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková, Ph.D.

PhDr. Pavlína Částková, Ph.D.

RNDr. Martin Jáč, Ph.D.

Mgr. Tomáš Hubálek, Ph.D.

Z předešlých ročníků

  • Facebook - Bílý kruh
  • Twitter - Bílý kruh
  • Instagram - Bílý kruh

Kontaktujte nás!

Lucie Šrammová

referentka vědy a výzkumu
                                
Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta | referát pro vědu, výzkum a zahraniční styky

Žižkovo nám. 5, 771 40  Olomouc
+420 585 635 012 | +420 601 347 925
lucie.srammova@upol.cz | www.upol.cz

 

© 2020 by PdF UP; webmaster Petra Sobanova

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon

Pedagogická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Žižkovo nám. 5
779 00 Olomouc