top of page

Vítejte na webové platformě studentské konference Mozaika poznání, Dětské konference a dalších akcí! Naším posláním je podporovat talentované a tvořivé mladé lidi (nejen) na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Mozaika poznání

17. ročník soutěžní studentské konference na Pedagogické fakultě UP v Olomouci

Více...

Konference Mozaika poznání v akademickém roce 2023/2024

banner_Mozaika_poznani.jpg
About
piktogramy-03.png
piktogramy-02.png
piktogramy-01.png
Next Meetup
O konferenci.png

Soutěžní studentskou konferenci Mozaika poznání pořádá Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Záštitu nad konferencí

převzal děkan fakulty
doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.

Přihlášky na Mozaiku poznání se odevzdávají prostřednictvím on-line formulářeTermín přijímání přihlášek a soutěžních příspěvků je do 29. 2. 2024. Součástí přihlášky je anotace příspěvku v předepsané formě; viz pokyny k formální úpravě soutěžního příspěvku.

 

Konference se uskuteční 30. dubna 2024

 

Případné dotazy zodpoví Mgr. Kateřina Dvořáková; kontakt: katerina.dvorakova@upol.cz, 585 635 012

 

Konference se řídí vnitřní normou PdF UP PdF-B-22/13 Statut soutěžní studentské konference Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Přihlásit se mohou studenti a studentky všech studijních programů realizovaných na PdF UP v prezenční i kombinované formě studia.

Na konferenci student*ka, případně studentský tým, prezentuje výsledky své vědecko-výzkumné či tvůrčí umělecké činnosti formou konferenčního příspěvku. Práce může mít povahu teoretickou, teoreticko-aplikační, empiricko-výzkumnou či uměleckou.

O možnosti prezentovat příspěvek na konferenci rozhodne odborná porota nejpozději do 30 dnů od termínu uzávěrky pro podávání přihlášek. Porota může požadovat či doporučit úpravy předložených anotací. Autoři příspěvků, které nejsou přijaty ani po úpravách, obdrží od odborné poroty vyjádření obsahující zdůvodnění nepřijetí příspěvku.

Na základě hodnocení soutěže obdrží vítězové od děkana fakulty diplom a věcnou či finanční odměnu.

 

Konference Mozaika poznání je přehlídkou vědecko-výzkumné či tvůrčí umělecké činnosti všech studentů PdF UP a tematicky je rozdělena do těchto soutěžních sekcí:

1. obory učitelské

2. obory neučitelské

3. umělecká činnost a tvorba

Přihlaste se a inspirujte ostatní!
A co děláš ty?

piktogramy-03.png
piktogramy-02.png
piktogramy-01.png

Pořadatel

Organizers

Pořadatelem soutěže Mozaika poznání je Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

UP_logo_PdF_UP_horizont_cerna_cz.png

Odborná porota 

Předsedkyně
doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

Členky a členové

PaedDr. Pavlína Baslerová, Ph.D.

dr hab., MgA. Robert Buček, Ph.D.

Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.

Mgr. Iva Koribská, Ph.D.

Mgr. Milan Mašát, Ph.D., MBA

PaedDr. Lena Pulchertová, Ph.D.

Z předešlých ročníků

Mohlo by vás zajímat...

U211.png
U212.png

Více studentských projektů...

  • Facebook - Bílý kruh
  • Twitter - Bílý kruh
  • Instagram - Bílý kruh

Kontaktujte nás!

Mgr. Kateřina Dvořáková

referentka vědy a výzkumu
                               
Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta | Oddělení vědy a výzkumu 

Žižkovo nám. 5, 771 40  Olomouc
+420 585 635 012 
katerina.dvorakova@upol.cz | www.upol.cz

UP_logo_PdF_UP_horizont_bila_cz.png
Subscribe
bottom of page