top of page

Mozaika poznání

Soutěžní studentská konference Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

16. ročník soutěžní studentské konference
na Pedagogické fakultě UP v Olomouci

1/10

Konference v akademickém roce 2022/2023

Soutezni_studentska_konference_Mozaika_poznani 1 (1).png
piktogramy-03.png
piktogramy-02.png
piktogramy-01.png
Next Meetup
About
O konferenci.png

Soutěžní studentskou konferenci pořádá Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Záštitu nad konferencí

převzal děkan fakulty
doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.


 

Přihlášky se odevzdávají prostřednictvím on-line formuláře.

Termín přijímání přihlášek a soutěžních příspěvků
je do 15. 3. 2023.

Součástí přihlášky je anotace příspěvku v předepsané formě viz pokyny k formální úpravě soutěžního příspěvku. 

Konference se uskuteční 3. května 2023

 

Případné dotazy zodpoví Mgr. Kateřina Dvořáková.

kontakt: katerina.dvorakova@upol.cz, 585 635 012

 

Konference se řídí vnitřní normou PdF UP PdF-B-22/13
Statut soutěžní studentské konference Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Přihlásit se mohou studenti všech studijních programů realizovaných na PdF UP v prezenční
i kombinované formě studia.

Na konferenci student, případně studentský tým, prezentuje výsledky své vědecko-výzkumné či tvůrčí umělecké činnosti formou konferenčního příspěvku. Práce může mít povahu teoretickou, teoreticko-aplikační, empiricko-výzkumnou či uměleckou.

O možnosti prezentovat příspěvek na konferenci rozhodne odborná porota nejpozději do 30 dnů od termínu uzávěrky pro podávání přihlášek. Porota může požadovat či doporučit úpravy předložených anotací. Autoři příspěvků, které nejsou přijaty ani po úpravách, obdrží od odborné poroty vyjádření obsahující zdůvodnění nepřijetí příspěvku.

Na základě hodnocení soutěže obdrží vítězové od děkana fakulty diplom a věcnou či finanční odměnu.

 

Konference je přehlídkou vědecko-výzkumné či tvůrčí umělecké činnosti všech studentů PdF UP
a tematicky je rozdělena do těchto
soutěžních sekcí:

1. obory učitelské

2. obory neučitelské

3. umělecká činnost a tvorba

Přihlaste se
a inspirujte ostatní!

#AcoDělášTy?

piktogramy-03.png
piktogramy-02.png
piktogramy-01.png

Pořadatel

Organizers

Pořadatelem soutěže je Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

UP_logo_PdF_UP_horizont_cerna_cz.png

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Odborná porota 

Předseda
doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.

Členky a členové

MgA. Robert Buček, Ph.D.
PaedDr. Pavlína Baslerová, Ph.D.

Mgr. Iva Koribská, Ph.D.

Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.

Mgr. Milan Mašát, Ph.D.

PaedDr. Lena Pulchertová, Ph.D.

Z předešlých ročníků

  • Facebook - Bílý kruh
  • Twitter - Bílý kruh
  • Instagram - Bílý kruh

Kontaktujte nás!

Mgr. Kateřina Dvořáková

referent vědy a výzkumu
                               
Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta | Oddělení vědy a výzkumu 

Žižkovo nám. 5, 771 40  Olomouc
+420 585 635 012 
katerina.dvorakova@upol.cz | www.upol.cz

UP_logo_PdF_UP_horizont_bila_cz.png
Subscribe
bottom of page