top of page

Společenská odpovědnost na středních školách

Vítejte na stránkách prvního ročníku konference zaměřené na společenskou odpovědnost a její podporu na středních školách. Konference se uskuteční 10. 6. 2024 v prostorách Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci. Akce se koná ve spolupráci Pedagogické fakulty a Olomouckého kraje a jejím cílem je podpořit společenskou odpovědnost mladých lidí a škol (nejen) v Olomouckém kraji.

Správné slidery na web PdF 1500 X 500 (68).png
Správné slidery na web PdF 1500 X 500 (70).png

Úvodem

Téma společenské odpovědnosti získává ve společnosti oprávněnou pozornost. Není divu, vždyť čelíme mnoha naléhavým globálním problémům — a stále je co vylepšovat také na lokální úrovni a v komunitě, jež obklopuje každého z nás. S problémy, jako je udržitelnost, sociální nerovnost nebo chudoba, je ale jedna potíž: samy se nevyřeší. Není proto správné čekat, že je někdo vyřeší za nás. Ptejme se spíše, co pro jejich řešení můžeme udělat my sami. Že nevíte? Pojďme to vymyslet společně! A zapřemýšlejme také nad tím, jak připravujeme na budoucnost a její výzvy mladé lidi. 

Správné slidery na web PdF 1500 X 500 (49).png

A nebo se rovnou přihlaste na naši konferenci! Akce je určena středním školám z Olomouckého kraje a jistě přinese mnoho inspirace do praxe. Konferenci s účastí řady zajímavých hostů připravuje Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Olomouckým krajem. Cílem je podpořit společenskou odpovědnost mladých lidí a sdílet zkušenosti ze škol, firem a neziskových subjektů.

Správné slidery na web PdF 1500 X 500 (19).png
19.png

10. června 2024 v reprezentativních prostorách Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci (Univerzitní 3—5, Olomouc).

Správné slidery na web PdF 1500 X 500 (50).png
20.png

Konference je určena pedagogům a žákům středních škol Olomouckého kraje. Z každé přihlášené školy předpokládáme účast nejen učitele/učitelky, ale i žáka/žákyně. A proč zveme dohromady učitele a žáky? No protože chceme podpořit jejich spolupráci! Na akci srdečně zveme také studenty učitelství a další zájemce.

Formát konference

Konferenci zaměříme na klíčová témata související s různým pojetím společenské odpovědnosti na středních školách. Naším cílem je otevřít a podnítit diskusi mezi učiteli a žáky z různých škol a vytvořit příležitost pro sdílení nápadů, zkušeností a příkladů dobré praxe.

Na programu budou vystoupení zvaných hostů a workshopy pro vás. Součástí konference bude také možnost prezentace školních projektů v elektronickém sborníku, v němž můžete prezentovat své zkušenosti s naplňováním společenské odpovědnosti na vaší škole. Pokud o to budete mít zájem, dejte nám to vědět v přihlášce. U ní také najdete šablonu příspěvku.

Správné slidery na web PdF 1500 X 500 (21).png
23.png

Společenská odpovědnost — firem, podniků nebo jakýchkoliv organizací a institucí — se definuje jako ustálený soubor rozličných strategií, který vede právní subjekty k tomu, aby do svého chodu implementovaly zásady udržitelnosti. I malá změna — pokud se k ní odhodlá množství firem a organizací — může mít velký dopad. Příspěvek k udržitelnému rozvoji nemusí mít pouze podobu košů na třídění odpadu nebo nákup produktů od lokálních výrobců. Dopad na společnost má rovněž snaha pomáhat při řešení konkrétních sociálních problémů, vánoční sbírka na potřebné, podpora nízkoprahového klubu, akce pro seniory nebo třeba financování vzdělávacích projektů a vývoj technologií pro udržitelnou budoucnost.

O společenské odpovědnosti
22.png

Společenská odpovědnost organizací je projevem služby společnosti a výrazem zodpovědného vnímání vlastní role v řešení globálních problémů. Projekty společenské odpovědnosti se zaměřují například na řešení zhoršujícího se stavu životního prostředí nebo se snaží přispět k řešení sociální nerovnosti, chudoby, migrace apod.

 

Projevem společenské odpovědnosti je rovněž účast na dobrovolnických aktivitách a charitativních projektech. Společenská odpovědnost se týká také života komunity nebo regionu, patří sem ale i podpora lokálních výrobců a etické zásady podnikání, stejně jako spokojenost zaměstnanců, podpora jejich wellbeingu nebo rodičovství — a důsledné uplatňování zásad rovnoprávnosti přímo na pracovišti.

17.png
16.png

Více o tématu konference

 

V současnosti se mnoho firem a institucí hlásí k odpovědnosti za životní prostředí, řešení chudoby, sociální nerovnosti a dalších globálních problémů.

 

Společensky odpovědné mohou — a měly by být — také školy různých stupňů, protože právě ony formují mladou generaci a naši společnou budoucnost.

 

Mezi školami hrají klíčovou roli školy střední. Žáci a žákyně střední školu opouštějí na prahu dospělosti a vstupují do života. Tito mladí lidé brzy budou sami ovlivňovat dění ve firmách a institucích, a proto by měli být na odpovědné fungování ve společnosti připraveni.

O konferenci
Správné slidery na web PdF 1500 X 500 (52).png

Začleněním tématu společenské odpovědnosti do výuky, nepsaného kurikula i provozu školy nám může pomoci cíleně vychovávat generaci, jež je odpovědná vůči lidem i přírodě v lokálním i globálním měřítku.

 

Chystaná konference se proto zaměří na klíčová témata související s různým pojetím společenské odpovědnosti na středních školách a otevře debatu o možnostech studentských iniciativ a školních projektů měnit svět k lepšímu. Cílem pořadatelů je otevřít a podnítit diskusi mezi učiteli a žáky z různých škol Olomouckého kraje a vytvořit příležitost pro sdílení nápadů, zkušeností a příkladů dobré praxe.

Správné slidery na web PdF 1500 X 500 (52).png
Přihláška
21.png

Prosíme o přihlášení pomocí našeho formuláře do 10. 5. 2024, abychom mohli co nejlépe naplánovat průběh celé konference.

Kapacita konference je omezená na 100 osob, proto s přihlášením neváhejte. Přivítáme mezi sebou zástupce škol z celého Olomouckého kraje, z každé školy máme místo pro jednoho pedagoga a jednoho žáka.

Konference je pro Vás zdarma; součástí bude rovněž občerstvení a drobné dárkové předměty.

Správné slidery na web PdF 1500 X 500 (51).png

Závazná registrace

Děkujeme za registraci na naši konferenci. O detailech programu Vás budeme informovat e-mailem. Brzy na viděnou!

Správné slidery na web PdF 1500 X 500 (53).png
Správné slidery na web PdF 1500 X 500 (52).png

Máte zájem o možnost prezentace vlastního školního projektu v našem elektronickém sborníku z konference?

 

Zájemce o publikování prosíme, aby tuto skutečnost uvedli v přihlášce. Níže najdete šablonu příspěvku, který je potřeba pořadatelům zaslat do 30. května 2024 na níže uvedený e-mail.

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Dvořáková, katerina.dvorakova@upol.cz, 585 635 012

Šablona ke stažení

logo-olomouckeho-kraje.jpg
UP_logo_PdF_UP_horizont_cz.png
Správné slidery na web PdF 1500 X 500 (52).png

Program konference

9:00—9:30

Prezence účastníků a účastnic

chodba před kaplí Božího Těla, přízemí konviktu (1. nadzemní podlaží, křídlo s vrátnicí)

 

9:30—10:00

Zahájení konference | Petra Šobáňová, Hana Vacková & Dita Palaščáková — organizační tým, vystoupení představitelů Olomouckého kraje a Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci — Aleš Jakubec, Vojtech Regec

kaple Božího Těla, přízemí konviktu (1. nadzemní podlaží)

Společný program; po celou dobu budou v atriu k dispozici nápoje (voda a káva).

 

10:00—10:30

Společenská odpovědnost na středních školách — školy srdcem i hlavou komunity | Hana Vacková

kaple Božího Těla, přízemí konviktu (1. nadzemní podlaží)

10:30—11:00

Rozvoj podnikavosti a platforma MAXP | Ondřej Čejka

kaple Božího Těla, přízemí konviktu (1. nadzemní podlaží)

11:00—11:30

Service-learning na středních školách | Nataša Matulayová

kaple Božího Těla, přízemí konviktu (1. nadzemní podlaží)

11:30—12:00

Rozvoj talentů pro komunitu | Vladimíra Sedláčková, Dita Palaščáková & Tatiana Matulayová

kaple Božího Těla, přízemí konviktu (1. nadzemní podlaží)

12:00—13:00

Oběd

atrium, přízemí konviktu (1. nadzemní podlaží)

Pro účastníky zajištěn zdarma.

13:00—15:00

Workshop 1

Udržitelnost ve školách a globální vzdělávání | Lenka Pánková

lectorium, 1. patro konviktu (2. nadzemní podlaží)

Účastníci se rozdělí do skupin; workshopy probíhají paralelně.

13:00—15:00

Workshop 2

Příběhy našich sousedů | Hana Lucuková

kaple Božího Těla, přízemí konviktu (1. nadzemní podlaží)

13:00—15:00

Workshop 3

Prezentace programu FAST — Families and Schools Together pro SŠ | Richard Kořínek

seminární pracovna, 1. patro konviktu (2. nadzemní podlaží)

13:00—15:00

Workshop 4

Na cestě | Jan Němeček

ateliér malby, 1. patro konviktu (2. nadzemní podlaží)

13:00—15:00

Workshop 5

Wellbeing a duševní hygiena — možnosti výtvarné výchovy a dalších expresivních oborů | Petra Šobáňová

ateliér kresby, 1. patro konviktu (2. nadzemní podlaží)

15:00—16:30

Poznatky z workshopů, reflexe, závěry

kaple Božího Těla, přízemí konviktu (1. nadzemní podlaží)

Společný program

 

Anotace a přednášející

Rozvoj podnikavosti a platforma MAXP | Ondřej Čejka

Ondřej Čejka účastníkům představí důležitost rozvoje podnikavosti (EU Entercomp) a zároveň i platformu MAXP (https://www.maxp.io/). MAXP je platforma, jež nabízí hry na vzdělávání všem, kteří se zajímají o kariéry, na které tradiční školní systém nepřipravuje. Platforma je vyvíjena pod Nadačním fondem pro vzdělávání v podnikavosti a již má spuštěné první moduly (začínáme sebepoznáním). Každý se s pomocí MAXP může naučit podnikavosti a tvůrčí tým má v plánu přidat i další témata včetně udržitelnosti, občanské angažovanosti a dalších vybraných soft-skills. Autoři rádi uvítají zpětnou vazbu na tuto první živou verzi. A co znamená zkratka MAXP? Je odvozena od slov „maximum zkušeností“ a v souladu s názvem se platforma snaží zajistit, aby kadeti získali maximum zkušeností a aby jejich samostatné vzdělávání bylo co nejzábavnější.

 

Service-learning na středních školách | Nataša Matulayová

Mgr. Nataša Matulayová, PhD., BSBA, se ve svém vystoupení zaměří na implementaci vzdělávací strategie service-learning na středních školách. Service-learning představuje příležitost vyučovat a učit se jinak. Jde o učení se prostřednictvím poskytování služby komunitě. Service-learning kombinuje projektové a zážitkové učení a studenti jsou motivováni k společenské angažovanosti. Dozvíte se: co všechno může být service-learning, jak se service-learningem začít, jak nastavit témata service-learningových aktivit/projektů, aby korespondovala s potřebnými/předpokládanými výstupy učení a profilem studenta, jak spolupracovat s komunitními partnery (co-creation) a jaké jsou dosavadní zkušenosti z implementace service-learningu v ČR a zahraničí (zpětná vazba studentů, učitelů, komunitních partnerů).

 

Rozvoj talentů pro komunitu | Vladimíra Sedláčková, Dita Palaščáková & Tatiana Matulayová

Program „Talentovaný Palacký“, realizovaný na Univerzitě Palackého, vychází z přesvědčení, že zapojení studentů do aktivit nad rámec jejich studia přináší mnoho příležitostí pro jejich profesní i osobní rozvoj. Specialisté na rozvoj talentu připravují pro vysokoškolské i středoškolské studenty pod touto hlavičkou pestrou nabídku vzdělávacích, rozvojových a podpůrných aktivit. V souladu se záměrem Olomouckého kraje se v rámci programu Talentovaný Palacký intenzivně rozvíjí i aktivity dobrovolnického centra. Dobrovolnické centrum ve spolupráci s Olomouckým krajem cílí svými aktivitami také na středoškolské studenty. Cílem příspěvku je sdílet nadšení ze spolupráce se školami v této oblasti a otevřít debatu na téma přínosu dobrovolnictví pro studenty i komunity.

 

Workshop 1 Udržitelnost ve školách a globální vzdělávání | Lenka Pánková

Lenka Pánková, ředitelka organizace ARPOK, se zaměří na udržitelnost ve školách a globální vzdělávání. Globální témata a udržitelnost najdeme v RVP v různých předmětech již mnoho let. Workshop nabídne konkrétní možnosti, jak je zařadit do více předmětů — a zároveň, jak o nich nejen učit, ale jak je ve škole žít. Součástí workshopu budou ukázky žákovských projektů, které si žáci sami vybrali a za podpory svých vyučujících zrealizovali. Tím ukázali, že svým jednáním mohou ovlivnit věci, které se zdají být “vzdálené”. Z workshopu si účastníci odnesou inspiraci v podobě konkrétních nápadů na začlenění globálních témat do výuky a příkladů projektů, které se již na školách uskutečnily.

 

Workshop 2 Příběhy našich sousedů | Hana Lucuková

Hana Lucuková představí Příběhy našich sousedů, vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. V projektu mají účastníci za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Workshop nabídne inspiraci do pedagogické praxe.

 

Workshop 3 Prezentace programu FAST — Families and Schools Together pro SŠ | Richard Kořínek

FAST je mezinárodně uznávaný program, který si klade za cíl podporovat a rozvíjet zdravé vztahy a partnerství mezi rodinou a školou. FAST rodinám nabízí nástroje, dovednosti a zdroje, které jim pomáhají intenzivněji se zapojit do vzdělávání svých dětí. FAST se jako strukturovaný intervenční přístup zaměřuje na průběžné posilování rodičovských kompetencí a zintenzivňuje spolupráci rodičů a školy. Přispívá tak ke vzniku optimálního školního klimatu a bezpečného prostředí pro děti i rodiče. Celosvětově má program FAST již více než 30letou tradici. U nás se s ním školy teprve seznamují a stejný cíl má i tento workshop vedený Richardem Kořínkem, jehož rodina si programem prošla během svého pobytu ve Spojených státech amerických. Poslechnout si můžete také podcast VĚDOUSHI, který Richard Kořínek sdílí na platformách Spotify nebo Apple podcast.

 

Workshop 4 Na cestě | Jan Němeček

Jan Němeček je tělem i duší speciální pedagog a ve Sdružení D stojí za programy pro děti se speciálními potřebami. Program Na cestě, který vede, se stará o děti a dospívající bez biologických rodičů, s predispozicí k rizikovému chování od rodičů, vyrůstající v nepodnětném nebo škodlivém vlivu skupiny. Zde hrají nepostradatelnou roli také dobrovolníci, se kterými Honza komunikuje kdykoli je třeba – interviduje jejich práci s dětmi. Zároveň si nenechá ujít příležitost lektorovat dětské divadelní dílny na Poděsu nebo prožitkové programy na školách. Během svého workshopu představí program Na cestě, jeho smysl, nabízené služby a osvědčené způsoby práce s klienty a dobrovolníky. Přiblíží princip vrstevnického provázení, dramaterapeutické skupiny a seberozvojových klubů.

 

Workshop 5 Wellbeing a duševní hygiena — možnosti výtvarné výchovy a dalších expresivních oborů | Petra Šobáňová

Workshop vychází z realizovaných vzdělávacích akcí, jež se uskutečnily na PdF UP v rámci cyklu Pečuji o sebe. Tento cyklus prožitkových workshopů je jedním z projevů naplňování třetí role univerzity a je určen nejen studujícím a zaměstnancům UP, ale také učitelům z praxe. Projekt reaguje na “epidemii” duševních obtíží a zaměřuje se na hledání cest k wellbeingu, rovnováze a duševnímu zdraví účastníků — a rovněž na budování konkrétních dovedností využitelných ve výuce na školách. Společným jmenovatelem je využití technik napomáhajících budování přátelského a bezpečného sociálního klimatu ve škole a technik ověřených v praxi psychoterapie nebo v expresivních vzdělávacích oborech. Během výtvarného workshopu se účastníci a účastnice prakticky seznámí s konkrétním postupem, jenž je využitelný přímo v pedagogické praxi na různých typech škol. Pro účast není třeba žádných výtvarných dovedností, doporučujeme pracovní oděv.

Program
bottom of page