top of page
_MGL4318.jpg

Dětská konference

Vítejte na stránkách Dětské konference PdF UP! Konference je určena základním školám nebo víceletým gymnáziím z Olomouce a okolí. Připravuje ji pedagogická fakulta ve spolupráci s Fakultní základní školou Olomouc, Hálkova. Cílem je podpořit dětské talenty a chuť mladých lidí sdílet své nápady a vědecké, technické nebo umělecké projekty.

Vítejte na stránkách Dětské konference PdF UP!

 

Konference je určena základním školám nebo víceletým gymnáziím z Olomouce a okolí. Připravuje ji pedagogická fakulta ve spolupráci s Fakultní základní školou Olomouc, Hálkova. Cílem je podpořit dětské talenty a chuť mladých lidí sdílet své nápady a vědecké, technické nebo umělecké projekty.

Správné slidery na web PdF 1500 X 500 (57).png
Správné slidery na web PdF 1500 X 500 (54).png
kdy a kde.png

Konference se bude konat 13. května 2024 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého, Žižkovo nám. 5, Olomouc, v 9—17 hodin.

pro koho.png

Dětská konference je určena žákům, žákyním nebo týmům ze základních škol a víceletých gymnázií v Olomouci a okolí.

 

Každá škola může vyslat pouze jednoho svého zástupce nebo zástupkyni, případně tým (jde-li o prezentaci kolektivního projektu) z 5.—9. ročníků nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

 

Zástupci škol přijdou na pedagogickou fakultu prezentovat svůj individuální nebo skupinový projekt. Pokud půjde o vystoupení jednotlivců, předpokládá se účast nejen samotného přednášejícího, ale také celého podpůrného týmu ze třídy či školy! Tým může fandit v publiku, anebo může být aktivně zapojen do prezentace příspěvku. Pokud bude prezentovaný projekt kolektivním dílem, pak se účast celého týmu přirozeně předpokládá.

prispevek.png

Příspěvek by měl ukázat vlastní autorský počin žáka nebo kolektivu.

 

Může jít např. o prezentování výsledků žákovského výzkumu, školního nebo komunitního projektu, dobrovolnické aktivity, projevu společenské odpovědnosti, ale i provedeného bádání, pokusu nebo technického projektu. Lze prezentovat také umělecké projekty, např. skupinovou výstavu, školní muzikál nebo projekt zaměřený na folklórní tradice. Pokud jde o téma a podobu příspěvku, nejsou zkrátka žádná omezení.

 

Obsah příspěvku není limitován nijak jinak než časem. Časový limit vychází z formátu pecha kucha: každý vystupující se svým týmem má pouze 6 minut a 40 sekund, během nichž by měl co nejzajímavěji prezentovat, oč v projektu šlo a čeho žák nebo skupina docílili.

 

Příspěvek může být přednesen s oporou obrázků, prezentace v pdf nebo powerpointu s max. 20 obrázky/slidy. Je jen na žácích a jejich strategii, jak své vystoupení ozvláštní. Do vystoupení může být aktivně zapojen také podpůrný tým. Odborná porota bude hodnotit nejen představený projekt, ale také způsob prezentace. Ukažte, co vás zajímá, a zaujměte publikum svými prezentačními dovednostmi!

prihlasky.png

Vystupující/ho žáka, žákyni nebo tým vybere a přihlásí ředitel/ka školy nebo jiný určený zástupce školy. Každá škola může nominovat pouze jednoho žáka/žákyni (případně tým, jde-li o kolektivní projekt).

Přihlášku je možné najít zde na stránkách konference a vyplněná se zasílá na e-mail katerina.dvorakova@upol.cz.

Přihláška bude obsahovat jméno žáka/žákyně nebo týmu, věk a třídu, název a adresu školy, název příspěvku, stručnou anotaci (max. 800 znaků včetně mezer) a alespoň jednu ilustrační fotografii — buď fotografii žáka, třídy nebo jiný záběr vhodně ilustrující téma příspěvku. Je možné dodat obrázků více, stejně jako je možné dodat doprovodné materiály nebo např. odkaz na prezentaci projektu na YouTube nebo na jiném veřejném virtuálním úložišti. Vše zaslané bude zavěšeno na stránky konference.

Deadline pro přijímání přihlášek je 8. dubna 2024 (včetně). Dovolujeme si zájemce upozornit na to, že celková kapacita vystupujících je omezena na 30 žáků/žákyň nebo týmů, proto je vhodné přihlásit se co nejdříve. Po naplnění kapacity bude příjem přihlášek uzavřen.

tip.png

Váháte, koho za školu na konferenci vyslat? Máte hodně talentů a nevíte, koho z žáků a žákyň vybrat? Uspořádejte školní kolo Dětské konference! Rádi vám dodáme propozice, drobné dárkové předměty a grafický balíček s diplomy! Zprávu o vašem školním kole rádi zveřejníme na stránkách Dětské konference.

DIPLOMY DĚTSKÁ KONFERENCE ŠKOLNÍ KOLA.jpg

INSPIRUJTE SE!

Školní kolo Dětské konference na FZŠ Hálkova

 

Dne 21. 3. 2024 se uskutečnilo ve školní jídelně školní kolo Dětské konference. Zúčastnili se jí žáci ze tříd 5. B, 5. C, 6. A  a 7. A, kteří věnovali svůj čas přípravě svých projektů. Z šesti přihlášených týmů vybrala porota zástupce, který bude reprezentovat naši školu 13. 5. 2024 v aule Pedagogické fakulty. Ve školním kole se jednalo o stručné představení projektu.

 

Prezentující byli: 6. A — Tereza Baše, Vojtěch Hradil, Adriana Kubásková, Patrik Svačinka — AUTOMAT (kartonový automat na gumičkový mechanismus s ovocnými spirálami Bear), 5. C — Mikuláš Kopřiva — 3D tisk, 5. C — Max Horníček — Rubikova kostka, 5. C — Ela Tůmová, Nikol Camfrlová — Mechanický vesmír, 5. B — Anna Sloupenská — Výtvarná výstava, 7. A — Jan Řezáč — Základy jaderné fyziky.

 

Hlasováním poroty a školního parlamentu byl vybrán Mikuláš Kopřiva ze třídy 5. C se svým tématem 3D tisk. Na PdF UP vystoupí také Anna Sloupenská a tým 6.A s projektm Automat. Všem zúčastněným moc děkujeme za jejich skvělou přípravu a nasazení a přejeme hodně úspěchů na Dětské konferenci.

je soutezni.png

Naše konference má být především přehlídkou talentů a dobrých nápadů mladých lidí, a proto každý vystupující získá za svou účast diplom. Vedle toho odborná porota — složená z akademických pracovníků, studujících pedagogické fakulty a dětí samotných — vybere a ocení několik projektů, které získají zvláštní cenu a dárky. Do oceňování budou zapojeny také školy a veřejnost, a to prostřednictvím on-line hlasování na stránkách Dětské konference. Proto vystupujícím doporučujeme dobře zpracovat anotace a dodat i doplňující materiály, jež veřejnost zaujmou.

prihlaska ke stazeni banner.png
prihlaska

Dopis ředitelům a ředitelkám škol ke stažení zde.

Máte otázky? Ozvěte se nám!

Mgr. Kateřina Dvořáková, katerina.dvorakova(a)upol.cz (přihlašování a zasílání materiálů), doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D., petra.sobanova(a)upol.cz (obsah příspěvků)

 

bottom of page